Boreal setter inn fergen «Bjørnefjord» (ex- Stavanger) i sambandet Lauvvik – Oanes etter at Ryfast/Ryfylketunnelen ble åpnet. Fergen har fått det nye navnet «Preikestolen».

MF Bjørnefjord - MF Preikestolen - MF Stavanger - Ferge - Høgsfjorden - Boreal
«Bjørnefjord» settes inn i sambandet Lauvvik—Oanes under det nye navnet «Preikestolen». Fergen het Stavanger da den som ny seilte mellom Stavanger og Tau, samt i Boknafordsambandet frem til 2001. Siden den gang har den seilt mellom Halhjem og Sandvikvåg, samt i en rekke andre samband flere steder på Vestlandet (Pressebilde/kilde: Boreal)

Boreal Sjø er tildelt løyve for privat fergedrift på strekningen Lauvvik—Oanes på Høgsfjorden i Rogaland. Nå er det klart at det er «Bjørnefjord» (ex- Stavanger) som skal trafikkere sambandet.

«Bjørnefjord» er en pendelferge og het MF Stavanger da den ble levert til DSD/Rogaland Trafikkselskap i 1990. Den har plass til 399 passasjerer og kapasitet til 105 personbiler eller 10 vogntog. Fergen er 87 meter lang, 15 meter bred, og er sertifisert for fartsområde 2.

– Boreal jobber for at våre transportmidler skal være så miljøvennlige som mulig, så vi har en ambisjon om å på sikt sette inn en elektrisk ferge i sambandet, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal

Løyvet gjelder i åtte år og trer i kraft når Ryfast-sambandet åpnes ved årskiftet 2019/2020.

Vi ser for oss at fergeforbindelsen vil være supplement til Ryfast, og et godt alternativ for lokaltrafikk, nyttetrafikk og reisende til Preikestolen, sier Førsvoll.

Les mer om rutetider og og takster for ferjesambandet Lauvvik – Oanes HER

Kommentarer