Boreal setter inn fergen «Bjørnefjord» (ex- Stavanger) i sambandet Lauvvik–Oanes når Ryfast åpnes ved årskiftet. Fergen vil få det nye navnet «Preikestolen».

MF Bjørnefjord - MF Preikestolen - MF Stavanger - Ferge - Høgsfjorden - Boreal
«Bjørnefjord» settes inn i sambandet Lauvvik–Oanes under det nye navnet «Preikestolen». Fergen het Stavanger da den som ny seilte mellom Stavanger og Tau, samt i Boknafordsambandet frem til 2001. Siden den gang har den seilt mellom Halhjem og Sandvikvåg, samt i en rekke andre samband flere steder på Vestlandet (Pressebilde/kilde: Boreal)

Boreal Sjø er tildelt løyve for privat fergedrift på strekningen Lauvvik–Oanes på Høgsfjorden i Rogaland. Nå er det klart at det er «Bjørnefjord» (ex- Stavanger) som skal trafikkere sambandet.

«Bjørnefjord» er en pendelferge og het MF Stavanger da den ble levert til DSD/Rogaland Trafikkselskap i 1990. Den har plass til 399 passasjerer og kapasitet til 105 personbiler eller 10 vogntog. Fergen er 87 meter lang og 15 meter bred, og er sertifisert for fartsområde 2.

– Boreal jobber for at våre transportmidler skal være så miljøvennlige som mulig, så vi har en ambisjon om å på sikt sette inn en elektrisk ferge i sambandet, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal

Løyvet gjelder i åtte år og trer i kraft når Ryfast-sambandet åpnes ved årskiftet 2019/2020.

Vi ser for oss at fergeforbindelsen vil være supplement til Ryfast, og et godt alternativ for lokaltrafikk, nyttetrafikk og reisende til Preikestolen, sier Førsvoll.

Boreal er fortsatt i prosessen med å utarbeide takster til Lauvvik–Oanes-sambandet, og vil gå ut med disse så fort de er klare.

Kommentarer