Folkehelseinstituttet anbefaler at regjeringen innfører innreisekarantene for reisende fra de svenske regionene Blekinge og Södermanland og den finske regionen Helsingfors/Nyland. I tillegg anbefaler FHI at reisende fra regionen Päijät-Häme skal unntas innreisekarantene. For EU/EØS/Schengen blir det ikke foreslått endringer.

Folkehelseinstituttet utarbeider hver uke en rapport for regjeringen om hvilke land som tilfredsstiller bestemte kriterier for å unntas karanteneplikten ved innreise til Norge, hvilke land som ikke tilfredsstiller kriteriene, og hvilke land det ikke finnes tilstrekkelige data for å vurdere.

Det har vært en økning i antall tilfeller i de svenske regionene Blekinge og Södermanland og den finske regionen Helsingfors og Nyland som nå ligger over grensen på 20 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere (14 dagers insidens) siste to uker. Det anbefales derfor å innføre innreisekarantene for disse regionene:

  • Blekinge (57,7)
  • Södermanland (20,8)
  • Helsingfors og Nyland (34,5)

Det har vært en nedgang i antall tilfeller i den finske regione Päijät-Häme siden siste vurdering. Antall nye tilfeller de siste to ukene er beregnet til 13,3 per 100.000 innbyggere. Folkehelseinstituttet anbefaler å fjerne innreisekarantene for denne regionen.

I løpet av uka beslutter regjeringen hva slags innreisekarantene som skal gjelde for hvilke land og regioner. Endringer trer i kraft fra og med midnatt, natt til lørdag 3. oktober.

Flere relaterte saker finner du HERHERHER og HER 

FHI – Folkehelseinstituttets smittekart finner du HER (ekstern lenke)

Kommentarer