Det skal bygges nye sikkerhetssluser i forbindelse med byggingen av «nye Oslo Lufthavn». En ny sluseløsning er under utvikling og skal snart  testes  i et eget område i eksisterende terminal. Passasjerer inviteres til å delta i testingen og gi sin tilbakemelding!

Når den nye avgangshallen åpner i april 2017, vil den få elleve sikkerhetssluser, og totalt vil det bli 30 sluser som de reisende kan benytte seg av på Oslo Lufthavn. De nye slusene, som nå er under utvikling, er de første i sitt slag i verden – og er konstruert med tanke på å gjøre opplevelsen i sikkerhetskontrollen enda bedre for de reisende.

Gode opplevelser får større plass

Joachim Westher Andersen (Oslo Lufthavn)

Joachim Westher Andersen (Oslo Lufthavn)

De nye slusene er betydelig større enn dagens, og tilrettelagt for at hver passasjer får større plass til å legge opp håndbagasjen i forkant av sikkerhetskontrollen, og større plass når håndbagasjen har passert gjennom.

– Vi vet at god plass til for eksempel å kunne ta ut elektroniske gjenstander og flytende ting er noe passasjerene ønsker. Det samme gjelder når bagasjen skal legges tilbake. Derfor er de slusene mye større slik at det blir plass til flere mennesker og mer plass til å organisere bagasjen sin, sier kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen og fortsetter:

– Slusene er også utformet for i større grad å kunne ta hensyn til at passasjerer kan ta den tiden de trenger uten å hindre de som eventuelt bruker kortere tid. Det har vært stor fokus på logistikk i utformingsprosessen av slusene, med formål å øke kapasiteten i sikkerhetskontrollen, samt å gi passasjerene en best mulig start på reisen.

Gi Oslo Lufthavn din tilbakemelding

En prototype av de nye slusene er montert i dagens avgangshall, og passasjerer som ønsker å teste den nye slusene er velkommen til dette.

– Den er montert opp lengst vest i dagens avgangshall, det vil si til venstre for rulletrappen som leder opp fra togstasjonen. Der ønsker vi passasjerene som ønsker å teste slusene velkommen. Da får man anledning til å gi direkte tilbakemelding til personell som er på stedet. Disse tilbakemeldingene vil bli brukt når vi i samarbeid med leverandørene skal gjør de siste tilpasningene før de settes i full drift, avslutter Andersen.

Totalt vil «nye Oslo Lufthavn» ha totalt 30 sikkerhetssluser ved åpning i april 2017, hvorav 11 er nye. I dag er det 21 sikkerhetssluser i eksisterende avgangshall (to stykker fjernes slik at totaltallet blir 30) og gjennomsnittlig ventetid i sikkerhetskontrollen i fjerde kvartal 2015 var på under fem minutter. 

Kommentarer