Fra og med tirsdag den  9. mai innfører Bergen lufthavn, Flesland bokstaver som en del av gate-nummereringen. Dette er en del av forberedelsene tilåpningen av ny terminal den 17.august 2017.

Slik blir den nye terminalen på Vestlandets hovedflyplass – Bergen lufthavn Flesland (Avinor.no)

Når Bergen lufthavn, Flesland blir betydelig større er det en fordel å dele områdene inn i soner. Innlands-gatene får enten en C eller D foran gate-nummeret. D er gatene etter sikkerhetskontrollene på innland (gate 24-32), og C er gatene som benyttes til flyvninger på kortbanenettet (gate 33-35).

Les også: Nye Bergen lufthavn Flesland åpnes om ett år (august 2016)

Utlandsgatene får en E eller en F, avhengig av om flyavgangen skal til et Schengen land eller ikke. I den nye terminalen vil alle gatene få en B foran gate-numrene.

Merk at nummer på gatene blir akkurat som før.

En av fordelene ved å innføre bokstaver i tillegg til gate nummer, er at det blir lettere å skille mellom innlands og utlandsgater. Noen av gatene på Flesland benyttes vekselvis som innlands- og utlands gate, og har i dag samme nummer. Dette har vært forvirrende og flyplassledelsen har lenge ønsket å gå over til et bedre og mer forståelig system.

Mange internasjonale lufthavner benytter denne typen gate-nummerering og har gode erfaringer med den. I forbindelse med bokstav-merkingen er også skiltingen forbedret, ved å innføre nye lys-skilt som har bedre synlighet.

Les flere saker om Bergen lufthavn Flesland HER, HER  eller HER 

Les også: Bergen har fått sitt flytog — Bybanen åpnet til Flesland - Norwegian med to nye USA-ruter fra Bergen lufthavn Flesland

Kommentarer