Regjeringen la fredag 7. desember fram forslag til endringer i eierseksjonsloven. Det innebærer en klar grense for Airbnb og hotellutleie i sameier. NBBL er fornøyd med forslaget, men mener taket for Airbnb burde vært 60 dager i stedet for 90.

Henning Lauridsen, advokat og direktør for interessepolitikk og jus, NBBL. (Foto: Nadia Frantsen)

Korttidsutleie gir belastninger for bomiljøet

Det er positivt til at eierne av boliger i borettslag og sameier har mulighet til å leie ut boligene sine via Airbnb eller andre plattformer av og til. Det er også positivt at finansielle investorer kjøper boliger i sameier for utleie.

– Vi mener imidlertid at det må være tydelig tak for denne formen for utleie fordi den fører til flere ulemper for bomiljøet enn ordinær utleie, sier Henning Lauridsen, direktør interessepolitikk og jus i NBBL.

NBBL kjenner for eksempel til et sentralt beliggende sameie i Oslo der 65 av 115 seksjoner leies ut på hotellignende vilkår, og hvor bomiljøet er erstattet av et hotellmiljø med inn- og utflytting.

Utleie hver 4. dag er for ofte

Mulighet til korttidsutleie hver 4. dag vil føre til mange ulemper for bomiljøet. For privatpersoner som skal leie ut er det heller ikke nødvendig med en så høy grense. I følge Airbnb leier den gjennomsnittlige utleier i Norge ut boligen sin 26 dager i året.

– Det er fornuftig at eierne får mulighet til korttidsutleie, men 90 dager som Regjeringen har foreslått er mer enn det som trengs. Det representerer antakelig en utvidelse sett i forhold til det som følger av dagens uklare regler i eierseksjonsloven, sier Lauridsen.

NBBLs forslag om at taket bør settes til 60 dager vil gi forbedringer av bomiljøet uten at det fører til ulemper for de som skal leie ut sine egne boliger. For investorer kan det imidlertid oppleves som en ulempe.

– NBBL mener at hensynet til bomiljøet er viktigere enn eiernes interesse for å leie mye ut via Airbnb. Boligsameier skal være gode å bo i, avslutter Henning Lauridsen, NBBL.

Kommentarer