Under årets två första månader registrerade Statistisches Bundesamt 9,7 miljoner internationella övernattningar i logianläggningar med 10 bäddar eller fler, vilket är en ökning med 300 000 jämfört med samma period föregående år. Antalet svenska övernattningar i Tyskland har dock minskat något jämfört med i fjol.

Petra Hedorfer (DZT)

Petra Hedorfer, styrelseordförande för Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT), förklarar:

— Med en ökning på 3,2 procent börjar Tysklands inkommande turism återfå sin dynamik. Särskilt glädjande är den aktuella utvecklingen av våra potentiella marknader i Asien och Sydamerika: Alla BRIC-länderna är tillbaka på rätt kurs. Detta bekräftar att vår långsiktiga strategi med kontinuerlig marknadsutveckling även under svåra förhållanden är rätt väg att gå.

Till följd av den ekonomiska avmattningen bromsades Kinas expansiva tillväxt som låg på plus 1,6 procent förra året. Men under årets första två månader ser vi en positiv ökning med hela elva procent. Efter tre år av tvåsiffriga nedgångar börjar även Ryssland att återigen öka sitt resande till Tyskland och de ligger på plus 17,6 procent. Brasiliens bidrag till tysk incoming ökar efter en märkbar svacka under föregående år, och ligger för närvarande på plus 11,6 procent. Även Indien ökar starkt i jämförelse med 2016 och ligger på plus 12,6 procent hittills i år.

Nederländerna försvarar sin första plats bland tysk incomings tio största källmarknader och ökar med plus fem procent. Även Polen (plus 8,5 procent) och Spanien (plus 4,3 procent) står för en övergenomsnittlig tillväxt.

Från Sverige har 140 850 övernattningar registrerats under januari och februari 2017, vilket är en minskning av antalet övernattningar med -0,7 procent jämfört med samma period föregående år.

Läs mer om reselandet Tyskland HÄR

Kommentarer