Det ble tirsdag brudd i forhandlingene mellom Parat og NHO Luftfart for arbeidstakere som er omfattet av Flyavtalen. Tariffavtalen gjelder for funksjonærer innen kontor, ekspedisjon, trafikale og operative avdelinger i flyselskaper.

Forhandlingsleder for Parat, Lars Petter Larsen, sier bransjen er i en vanskelig situasjon på grunn av pandemien og at arbeidstakerne derfor var villig til å avstå fra generelle tillegg.

– Vi er allikevel opptatt av likebehandling av ansatte i samme selskap, som utfører samme arbeid, på tjenestereiser. Videre krever vi minimumsgodtgjørelse som gjelder blant annet ansatte som er pålagt å bære uniform, men som ikke får dekket tilhørende effekter etter bedriftens krav. Dette mener bedriften ansatte må betale selv, sier Parat-forhandleren.

Larsen sier avtalen også har en bestemmelse som fastslår at tillitsvalgte har rett til å uttale seg ved ansettelse av ledere som har innvirkning på drift og personale.

– Her trenger vi en presisering i tariffavtalen for å få en felles forståelse av hva «relevante opplysninger» skal inneholde. Dette slik at tillitsvalgte kan komme med en kvalitativ uttalelse. NHO Luftfart avviser alt dette og vi har da dessverre ingen annen mulighet enn å bryte forhandlingene for å søke hjelp hos Riksmekleren, sier han.

Kommentarer