– Det er stor glede i transportbransjen etter at kravet om allmenngjøring for bussjåfører i dag har vunnet fram, sier YS-leder Jorunn Berland.

I Tariffnemda ble det onsdag 27. mai  vedtatt allmenngjøring for bussjåfører som kjører turbuss (for eksempel turistkjøring).

Felles innsats

Partene i arbeidslivet har stått samlet bak kravene til Tariffnemda. Initiativtaker YS og Yrkestrafikkforbundet, har hatt god støtte fra spesielt LO/Norsk Transportarbeiderforbund og NHO Transport. Den felles innsatsen har vært avgjørende for seieren.

Minstelønn og diett

Den nye forskriften skal nå utarbeides. Når den blir undertegnet, vil det komme informasjon om hva som blir allmenngjort, for eksempel lønn, diett og overnatting.

Dokumenterer sosial dumping

– Sosial dumping er en av våre kampsaker. YS og Yrkestrafikkforbundet har jobbet for allmenngjøring innen transport i to år, og er veldig fornøyd med to seire i Tariffnemda på kort tid, uttaler Jorunn Berland.

Dokumenterer dårlige arbeidsvilkår

YTF har skaffet til veie dokumentasjon om arbeidsforholdene i bransjen og gjennomført intervjuer med både norske og utenlandske sjåfører som kjører i Norge. – Vi har snakket med utenlandske bussjåfører som oppgir å ha månedslønn på 5000 kroner. Slike lønnsbetingelser aksepterer vi ikke. Mange sjåfører oppholder seg i Norge i opptil et halvt år av gangen. I et høykostland som Norge er dette rene slavehandelen, sier forbundsleder Svein Furøy i YTF.

Oppfølging

Arbeidstilsynet, Politiet, Tolletaten, Statens vegvesen og skattemyndighetene har interesse av samordnet kontrollinnsats. Det jobbes nå med en plan for oppfølging, slik at den nye forskriften kan håndheves.

Fakta: Hva er allmenngjøring?

Innebærer at deler av en tariffavtale vil gjelde alle som jobber innen næringen i Norge, uavhengig om man er organisert eller ikke. Målet er å hindre sosial dumping. Minstelønn er allmenngjort i sju bransjer.

Kommentarer