Nå står de fleste rutebussene i Norge. – Har du kjøpt billett som du ikke får brukt på grunn av streiken, kan du ha rett til refusjon. Sjekk dine rettigheter hos ditt kollektivselskap, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Rutebuss - Kollektivtrafikk - Vei - Trafikk - NAF
Det er ingen grunn til å betale for transport du ikke får. Så NAFs oppfordring er at de som ikke får brukt billetten sin under streiken. (Foto: NAF)

Noen selskaper, blant annet Ruter, krever at du kansellerer billetten dersom du vil kreve refusjon. Du vil da ha rett til å kreve refundert gjenstående dager på billetten.

I tillegg kan du kreve refusjon for dager der billetten ikke kunne tas i bruk fordi bussene var innstilt. Dette følger av prinsippet om ytelse mot ytelse; Du skal ikke betale for en tjeneste som du ikke får levert. Forutsetningen er at du ikke hadde tilgang på annen transport på din reisestrekning, som trikk eller t-bane, som periodebilletten kunne vært benyttet på.

– Det er ingen grunn til å betale for transport du ikke får. Så vår oppfordring er at de som ikke får brukt billetten sin under streiken, søker om refusjon, sier Nils Sødal i NAF.

Reisegarantien gjelder ikke under streik

Kollektivselskapene har en reisegaranti der de lover å skaffe passasjerene alternativ transport når bussen ikke går. Denne gjelder dessverre ikke når det er streik.

– Streik er noe kollektivsselskapet ikke har kontroll over og da bortfaller reise-garantien, sier Nils Sødal.

Flere relaterte saker finner du HER, HER og HER

Kommentarer