Sveriges och Stockholms flygtillgänglighet är en viktig fråga ur ett tillväxtperspektiv. Regeringens flygstrategi är därför central i arbetet kring att stärka Stockholms flygtillgänglighet som i dag lämnar mycket övrigt att önska. Tyvärr är införandet av flygskatt fullständigt feltänkt och det går stick i stäv med strävanden att stärka Arlanda som internationell flygplats.

Fredrik Sand (chamber.se)

– Det är dags att bygga en fjärde bana på Arlanda. En bra flygtillgänglighet är avgörande för att kunna stärka Stockholms och Sveriges ekonomi på sikt. Kunskapsintensiva teknik- och tjänsteföretag har ett stort behov av fler internationella direktflyglinjer och en nationell flygskatt riskerar därför att strypa företagens möjligheter att växa.

Det säger Fredrik Sand, näringspolitisk expert Stockholms Handelskammare, i en kommentar.

– Regeringens nya flygstrategi håller inte ihop. Det viktigaste strategiska beskedet borde ha varit att flygskatten inte ska genomföras. En svensk nationell flygskatt med svag miljöprofil kommer att motverka flera av regeringens mål i flygstrategin. Nu framhärdar infrastrukturministern med skatten. Det viktiga nu är att politiken understödjer utvecklingen och användningen av bioflygbränsle så att vi 2030 kan skapa ett fossilbränslefritt inrikesflyg. Här behövs en satsning från regeringen på innovation och utveckling av den nya tekniken, avslutar Fredrik Sand.

Kommentarer