Avinor

Stabilt for Avinor i 3. kvartal

Avinors driftsinntekter endte på 3,2 milliarder kroner i tredje kvartal. Resultatet etter skatt endte på 770 millioner kroner, sammenlikne ...

Økonomi

Svakere for SAS

SAS fikk et resultat på 1.162 millioner svenske kroner etter skatt i 3. kvartal av regnskapsåret 2018-19 mot 1.570 SEK samme periode året ...