Økonomi

Et godt år for KILROY!

2017 ble et travelt år for KILROY International A/S. Med en omsetning på knappe 2,2 milliarder norske kroner leverte KILROY-konsernet et ...

Økonomi

SAS Fact Book 2016/2017

SAS has today published SAS Fact Book relating to the fiscal year 2016/2017. The Fact Book is only available in English via SAS website, www ...

Avinor

Ansvarlig vekst i norsk luftfart

Flytrafikken målt i antall passasjerer over Avinors lufthavner økte med 4,1 prosent i 2017. Oslo lufthavn økte med 6,6 prosent. Økningen ...