B2B

Fortsatt høy grensehandel

Tall fra SSB viser at grensehandelen holdt seg stabilt høyt i 2016 sett under ett. I fjor handlet nordmenn for 13,8 milliarder på dagsture ...