Avinor

Målet er utslippsfri luftfart

EU gir 25 millioner euro til et ambisiøst prosjekt for europeiske lufthavner som skal bidra til å ta i bruk nye teknologier i luftfarten. ...

EU

Varsles om gebyr på 400 millioner

Norwegian Air Shuttle ASA ilegges et overtredelsesgebyr på ca. 400 millioner kroner av Miljødirektoratet for manglende innlevering av klim ...