Avinor

Flydagen 2015 på Sola

Mellom 5000 og 7000 besøkte årets "Flydag" på Sola Flyplass utenfor Stavanger. De fremmøtte fikk se oppvisning med veteranfly, samt s ...