Covid-19

200 SAS-ansatte permitteres

SAS permitterer 200 norske piloter og kabinansatte. Permitteringene trer i kraft tirsdag 17. mars. Coronakrisen fører til færre flyplas ...