B2B

16 prosents passasjervekst i april

Norwegian fraktet vel tre millioner passasjerer i april 2018. Det gir  en økning på 16 prosent i forhold samme periode året før. Måned ...