B2B

Flygsituationen i Gällivare

Gällivare har under en följd av år haft en statligt upphandlad flygtrafik i enlighet med den lagstadgade trafikplikten, som idag hanteras ...