AOC

Norse tildelt driftstillatelse

Norse Atlantic Airways har fått utstedt en operativ driftstillatelse (AOC) fra Luftfartstilsynet. Det nye flyselskapet er i ...