B2B

Norwegian ber om likebehandling

Ansatte og ledelsen i Norwegian ber stortingspolitikere og regjering om likebehandling og løsninger som kan redde hele norsk luftfart. Till ...

Covid-19

SAS sparker 1600 i Danmark

Mandag fikk nærmere 1600 danske SAS-ansatte oppsigelsesbrev fra flyselskapet. Knappe 700 var kabinmedarbeidere, mens de øvrige var piloter ...

Covid-19

200 SAS-ansatte permitteres

SAS permitterer 200 norske piloter og kabinansatte. Permitteringene trer i kraft tirsdag 17. mars. Coronakrisen fører til færre flyplas ...