B2B

Tilbyr gratis ølutdannelse

Flere av Ringnes’ utelivskunder har det siste året etterspurt digital opplæring for sine ansatte. Det har vi nå gjort noe med, og frem ...

B2B

Matmerk skifter navn

- En stiftelse som skal styrke konkurranseevnen til norsk matproduksjon bør ha et navn som tydeliggjør akkurat det. Styret har derfor vedt ...