B2B

Strengere regler for elsparkesykler

– De siste tre årene har i vi sett uakseptabelt høye skadetall og et stadig økende konfliktnivå mellom elsparkesykler og andre trafika ...

Avinor

Nye Bodø lufthavn utsettes

Avinor har besluttet å utsette utbyggingsvedtaket for ny lufthavn i Bodø med 12 måneder. Det betyr at ny lufthavn kan stå ferdig siste h ...