Covid-19

Nye tiltak ved innreise til Norge

Regjeringen har besluttet å gjeninnføre krav om negativ test før innreise og utvide dagens krav om testing og innreiseregistrering ved in ...