England

Mistet verdensarvstatusen

Verdensarvkomiteen vedtok 21. juli å frata Liverpool status som verdensarvområde på UNESCO-listen. Årsaken er at det verneverdige havneo ...

B2B

Mens vi venter på Storbritannia

VisitBritain har lansert den digitale markedsføringskampanjen "Mens vi venter på Storbritannia" i Norge. Kampanjen vil gå frem til den 31 ...