Aktiv ferie

I Luthers fotspor

500 års jubileumet for reformasjonen ble feiret i 2017. Da var det gått 500 år siden Martin Luther slo opp sine 95 teser på døren ti ...

Aktiv ferie

Sandkunst i Florida Key West

Den årlige, internasjonale sandskulptur-konkurransen Sand Art Competition i Key West går av stabelen i  løpet av Thanksgiving-helge ...