Bil og buss

Staten sel ikkje Mesta nå

Nærings- og fiskeridepartementet har på bakgrunn av dei boda som har kome, vedtatt ikkje å selje Mesta i denne omgang. Departementet har ...