B2B

Matmerk skifter navn

- En stiftelse som skal styrke konkurranseevnen til norsk matproduksjon bør ha et navn som tydeliggjør akkurat det. Styret har derfor vedt ...