Norwegian Air Shuttle ASA (Norwegian) har besluttet å iverksette en reorganiseringsprosess (examinership) i Irland knyttet til datterselskapene Norwegian Air International (NAI) og Arctic Aviation Assets DAC (AAA*). Dette som en følge av den norske regjeringens nei til å støtte flyselskapet i den pågående COVID-19-pandemien,

Det har lenge hengt mørke skyer over Norwegian. Nå søkes det om konkursbeskyttelse for de to irske datterselskapene AAA og NAI som skal omorganiseres (foto: ©otoerres)

AAA er Norwegians heleide datterselskap med ansvar for flyflåten. I tillegg vil Norwegian inngå som part og derigjennom få beskyttelse under den irske reorganiseringsprosessen som tilknyttet part.

Målet er å redusere gjeld, tilpasse flåtestørrelsen til fremtidig drift og sikre ny kapital inn i selskapet. Norwegian har valgt en irsk prosess da selskapets flyaktiva befinner seg i Irland. Avgjørelsen er tatt av hensyn til alle flyselskapets interessenter.

Prosessen som nå er iverksatt beskytter aktivaene til Norwegian-gruppen i en periode hvor selskapet reorganiserer seg og tilpasser flåtestørrelsen til fremtidig drift. Prosessen er ventet å ta inntil fem måneder.

Norwegian fortsetter å fly på det nåværende ruteprogrammet, og aksjen vil handles som normalt på Oslo Børs. Norwegian Reward fortsetter som normalt, slik at medlemmene kan fortsette å opptjene og bruke CashPoints. Ledelsen av selskapet fortsetter som før. Et viktig mål er å ivareta de ansatte gjennom reorganiseringen.

– Vi har tatt avgjørelsen om å søke om beskyttelse for å reorganisere etter irsk lov for å sikre Norwegians fremtid, slik at det kommer våre ansatte, kundene og investorene til gode. Målet vårt er å finne løsninger i samarbeid med våre interessenter som gjør at vi kommer gjennom dette som et finansielt sterkere og mer robust flyselskap, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram.

Reorganiseringsprosessen gir økonomisk bærekraftige bedrifter muligheten til å adressere forhold ved driften som krever restrukturering, slik at arbeidsplasser og bedriftens verdier kan ivaretas. Denne beskyttelsen, gjennom en «examiner» oppnevnt av retten, gir et selskap muligheten til å sikre ny kapital og etablere en juridisk bindende gjeldsordning.

– Målet vårt er klart og tydelig. Vi skal komme ut av denne prosessen som et finansielt sterkere og mer konkurransedyktig flyselskap, med en ny finansiell struktur, riktig tilpasset flåtestørrelse og et forbedret tilbud til kundene våre, sier Schram.

Basert på Norwegians nåværende kontantbeholdning og anslag for fremtiden, mener selskapet at det har tilstrekkelig likviditet til å gjennomføre reorganiseringsprosessen.

*Om AAA:

Norwegian-gruppens flyaktiva er tilknyttet selskaper basert i Dublin, Irland. Arctic Aviation Assets DAC er eierselskapet til disse selskapene. Forretningsområdet omfatter flyfinansiering og eierforhold. Arctic Aviation Assets DAC er et heleid datterselskap av Norwegian.

Les også: Norwegian-markering foran StortingetAlicante og Málaga rammes hardestKonkursfrykt bekymrer kundeneNorwegian permitterer nye 1600Skuffet over regjeringens neiRegjeringen: Ikke ytterligere statstøtte til Norwegian og “Nye Braathens”Flere stikk mot NorwegianPermitterer folk og setter fly på bakkenNorwegian går ut av OSM – Overtar hele ansvaret for 3.000 piloter og kabinansatte i USA, Spania og EnglandNorwegian ber om likebehandlingInternasjonale luftfartsnavn foreslått til Norwegian-styretNorwegian kan bruke resten av lånegarantiordningenNorwegianaksjonærene stemte for kriseplanenNorwegian et viktig steg nærmere redning

Flere saker om Norwegian finner du HER

Kommentarer