Clarion Hotel har inlett ett samarbete med företaget Palaver som erbjuder personer mobila arbetsplatser i Stockholm. Genom tjänsten erbjuds människor möjlighet att välja bland olika paket för att sitta och arbeta på någon av Clarion Hotels Stockholmshotell.

Jessica Castegen (choice.se)

Jessica Castegen (choice.se)

Allt fler jobbar mobilt oavsett om personen är frilansare eller har en fast anställning. Att sätta sig på ett kafé eller i en hotellobby för ett par timmars ostört arbete eller för att ha ett möte är något som lockar många. Behovet av flexibla arbetsplatser är stort.

Med hjälp av den nya tjänsten Palaver erbjuder Clarion Hotel attraktiva mötesplatser i de publika utrymmena på hotellen. Det är nu möjligt att hitta en arbetsplats mellan två möten, efter dagislämning eller då det just passar den enskilda personen på Clarion Hotel Stockholm, Clarion Hotel Amaranten, Clarion Hotel Sign eller Clarion Hotel Arlanda Airport. Clarion Hotel erbjuder olika typer av palaver-platser, där Clarion Hotel Stockholm exempelvis även erbjuder möjligheten att boka en “mini-konferens” med en heldagsplats och lunch.

Palaver sköter alla transaktioner och all kvittoredovisning.

– Clarion Hotel vill vara en levande mötesplats och bjuder in såväl hotellgäster som Stockholmare att nyttja hotellens ytor. Med Palaver gör vi det också enklare för människor att veta hur länge de får sitta hos oss. Partnerskapet med Palaver är en perfekt win-win situation för samtliga, säger Jessica Castegen, Head of Marketing & Communication, Clarion Hotel.

Via Palaver kan Clarion Hotel lägga upp tider då de har ledig plats och kan erbjuda företagare plats i sina lokaler. Den som letar efter en arbetsplats kan enkelt via appen hitta en lämplig sådan och checka in på en plats där det då ingår tid, arbetsplats, service och fika. På samma sätt finns det erbjudanden för konferenser.

Gästen noterar syftet med arbetsstunden och vid månadens slut får användaren en samlingsredovisning på månadens platskostnader som då enkelt kan föras in i bokföringen.

Kommentarer