Nærings- og fiskeridepartementet har i dag åpnet for at Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) også kan benyttes for passasjerskip i rute som går mellom norsk og utenlandsk havn med seilingsdistanse over 300 nautiske mil.

Color Magic skuteside (bildekilde: Color Line)

De nye reglene er i tråd med innstillingen fra flertallet i Fartsområdeutvalget fra 2014 og regjeringens maritime strategi fra 2015. Ordningen vil først tre i kraft etter at notifiseringen av ny tilskuddsordning i NIS er foretatt av ESA. I notifiseringen til ESA ligger det som en forutsetning at fartsområde for utenriksferger i NIS utvides.

For Color Line innebærer regelverket at det åpnes for NIS registrering for selskapets to cruiseskip mellom Oslo og Kiel, mens rederiets fire transportskip til Danmark og Sverige forblir i NOR som i dag.

Gjennom de nye reglene har regjeringen fulgt opp flertallsinnstillingen i Fartsområdeutvalget. Denne innstillingen innebar en kombinasjon av den styrkede tilskuddsordningen på kortrutene mellom Norge, Sverige og Danmark, samt oppmyking av fartsområdebegrensningene i NIS for langrutene utenfor Norden med en ny tilskuddsordning for hele den maritime besetningen (dekk og maskin), samt flere av lederstillingene i hotellavdelingen om bord.

– Det er kombinasjonen av den styrkede tilskuddsordningen på kortrutene og oppmykingen av fartsområdebegrensningene i NIS som samlet utlikner konkurranseulempen og som gir nødvendig forutsigbarhet ved å ha skip i norsk register, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line.

Følgelig sikrer ordningen at Color Line vil forbli under norsk flagg også i fremtiden.

Departementet skriver i en pressemelding at de vil avvente ESAs avgjørelse før endringene fastsettes i norsk regelverk.

– Selskapet er svært opptatt av dialogen med de tillitsvalgte og deres organisasjoner for å sikre en god og ryddig håndtering av de mulighetene som ligger i regjeringens maritime politikk, sier konsernsjef Kleivdal.

Color Magic døpes i Kiel 2007 (bildekilde: Color Line)

Når endringene er endelig fastsatt i det norske regelverket vil rederiet drøfte saken med de tillitsvalgte og deres organisasjoner før endelig beslutning tas.
Color Line har inngått kontrakt om bygging av verdens største plug-in hybrid skip på Ulstein verft med levering våren 2019. Skipet vil bli bygget til norsk flagg og bli registrert i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR).

– Forutsigbare og internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår muliggjør også fremtidige investeringer fra et norsk ståsted i nye skip og innovative, miljøvennlige maritime løsninger, sier konsernsjef Trond Kleivdal.

Color Line er det eneste norske rederiet i den internasjonale passasjertrafikken fra og til Norge med skip i norsk register, norsk hovedkontor og med norsk eierskap.

Les flere saker om Color Line HER

Kommentarer