Klima- og miljøminister Vidar Helgesen åpnet lørdag 26. august Color Lines fjerde og siste landstrømanlegg i Norge. Med det nye landstrømanlegget i Sandefjord, har selskapet sluttført et omfattende miljøprogram i havnene. Programmet startet i Oslo i 2011, fortsatte i Kristiansand i 2014 og i Larvik i 2016, med avslutning i Sandefjord i august 2017. Samlet gir satsingen til Color Line på landstrøm i havnene en årlig besparelse av utslipp med 10 000 tonn CO2, som tilsvarer utslipp fra mer enn 5 000 biler.

Verdens største plug-in hybridferge vil være 160 meter lang, og ha en kapasitet på 2 000 passasjerer og ca 500 biler. Skipet vil gi betydelig økt kapasitet på strekningen mellom Norge og Sverige, og vil representere et utvidet og forbedret servicetilbud om bord og dermed en ny og bedre reiseopplevelse. (illustrasjon: Color Line/ Ulstein Verft)

Landstrømanlegget i Sandefjord er dimensjonert for både Color Viking og verdens største plug-in hybrid skip MS Color Hybrid. Når Color Hybrid settes i drift våren 2019, vil landstrøm-anlegget også fungere som en hurtiglader.

Les også: Ulstein Verft skal bygge Color Lines nye hybridskip

– Skipet vil derfor ha full batteridrift inn- og ut fjorden til Sandefjord indre havn, og det vil ikke være utslipp til luft av skadelige miljøgasser eller nitrogen- og svovelforbindelser verken i havnen eller i området langs fjorden, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line.

Les også: «Color Hybrid» tildelt Next Generation Ship Award

Landstrømanlegget gjør at Color Viking kan slå av motorene ved landligge, og dermed redusere CO2 utslippet med 2 500 tonn i året. Dette tilsvarer utslippsmengden til 1 350 biler eller 300 bolighus i året. Samlet gir satsingen til Color Line på landstrøm i havnene en årlig besparelse på utslipp av 10 000 tonn CO2, som tilsvarer utslipp fra mer enn 5 000 biler.  Utslippene av NOX, SOX og svevestøv går betraktelig ned, noe som vil gi renere luft i byene. I tillegg vil støyen bli vesentlig redusert.

Color Lines miljøstrategi preger rederiets satsinger.

— Investeringene bidrar til en mer lønnsom, bærekraftig og miljøvennlig drift, og Color Lines miljøsatsing er viktige bidrag og et skritt nærmere visjonen til norsk skipsfart om nullutslipp av skadelige stoffer, sier konsernsjef Kleivdal.

Color Line er Norges største og et av Europas ledende cruise- og transportrederier, og er i dag det eneste rederiet i den internasjonale passasjer- og godstrafikken til og fra Norge med skip registrert i norsk skipsregister, og med norsk eierskap og norsk hovedkontor.

Les flere saker om Color Line HER

Kommentarer