Rederiet Color Line arbeider med en helhetlig plan knyttet til kostnadsreduksjon og effektivisering, blant annet gjennom å utnytte selskapets betydelige investeringer i digitale løsninger. Årsaken er at gjenåpningen av samfunnet etter Covid-19 vil ta tid. Smittesituasjonen både internasjonalt og nasjonalt er fortsatt svært krevende.

SuperSpeed 1 - Color Line - Hirtshals - Danmark
Color Lines SuperSpeed 1 seiler mellom Kristiansand og Hirtshals. I bakgrunnen søsterskipet Superspeed 2 som seiler i Larvikruten (foto: ©otoerres)

Color Line vil møte den utfordrende situasjonen i forbindelse med Covid-19 pandemien med et omfattende program for kostnadsbesparelser og effektivisering.

– Planene vil sikre arbeidsplasser og fremtidig lønnsomhet, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line.

De tillitsvalgte og de ansatte er orientert om bakgrunnen for prioriteringene fremover knyttet til reduksjon av kostnader og effektivisering. Det har også i henhold til hovedavtalen vært gjennomført drøftelser med tillitsvalgte.

For å sikre fremtidig lønnsomhet viser foreløpige analyser et behov for å redusere kostnadene med ca. 300 millioner kroner (antatt helårsvirkning 250 millioner kroner i 2021). Dette vil medføre reduksjon i antall ansatte både om bord og på land med ca. 300 årsverk.

I tillegg vil det bli gjort tiltak for å redusere øvrige driftskostnader blant annet ved å utnytte de betydelige investeringene i ny teknologi som Color Line har foretatt de senere årene.

– Color Line legger opp til å bruke mest mulig frivillige ordninger i forbindelse med nedbemanningen, sier konsernsjef Trond Kleivdal.

Flere saker om Color Line finner du HER

SuperSpeed 2 - Color Line - Hirtshals - Danmark
SuperSpeed 2 på vei inn mot Hirtshals i Danmark (foto: ©otoerres)

Kommentarer