Årsresultat for Color Line i 2014 viser stabil drift.  Rederiet fikk et driftsresultat før avskrivninger og charterleie på 735 millioner, noe mindre enn året før, mens inntektene økte noe og endte opp på nesten 4.6 milliarder kroner. Resultatet er preget av endringer i nærmarkedet, høyere bunkerskostnader totalt sammenliknet med året før og et urolig valutamarked på slutten av året. Color Line har implementert et rasjonaliseringsprogram der særskilte omstruktureringskostnader påvirker årsresultatet.

Color Line`s årsresultat ble i fjor på 4 594 millioner kroner mot 4 552 millioner kroner i 2013. Driftsresultat før avskrivinger og charterleie ble 735 millioner mot 772 millioner kroner året før. Antall passasjerer var 3 957 407, mot 4 018 082 i 2013, og antall fraktenheter var 165 773 i 2014 mot 171 385 i 2013.

Årsresultatet er negativt med nærmere 100 millioner kroner, som forklares med engangskostnader på 40 millioner kroner til et kostnadseffektiviseringsprogram og nesten 100 millioner kroner knyttet til urealiserte disagioposter for valutalån som følge av svakere norsk krone mot Euro.

Valutasituasjonen har snudd hittil i år og kostnadseffektiviseringsprogrammet skal gi årlige besparelser på ca 120 millioner kroner med helårseffekt i 2015.

Color Line er i dag det eneste rederiet med norsk eierskap, norsk hoved­kontor og flåte under norsk flagg, som opererer i fast, helårstrafikk mellom Norge og utenlandske havner.

Color Line står overfor konkurrenter på sine ruter som med base i andre nordiske land opererer med vesentlig bedre rammevilkår. Color Line vurderer løpende tiltak som kan iverksettes for å bøte på den konkurransemessige ulempen som dette innebærer.

Skipene M/S SuperSpeed1, M/S SuperSpeed2, M/S Color Fantasy, og M/S Color Magic har installert renseteknologi (scrubbere) og er i dag sertifisert slik at selskapet er tilpasset nye miljøkrav fra 1. januar 2015.

Konsernet forventer et resultat for 2015 som er klart bedre enn 2014, primært som følge av implementert rasjonaliseringsprogram og lavere bunkerskostnader.  Ca seksti prosent av selskapets estimerte bunkerskostnader for 2016 er sikret, samt at negative urealiserte finansposter fra 31. desember 2014 har vist en positiv markedsutvikling i 2015.

Den underliggende driften er stabil. Og Color Line er godt rustet til å møte utfordringene i 2015.

Kommentarer