Color Line setter inn M/S SuperSpeed 1 i en faktrute mellom Kristiansand og Hirtshals fra fredag 27. mars kl 1630. Skipet ble tatt ut av ordinær rute mandag 16. mars som konsekvens av myndighetenes tiltak for å håndtere coronaviruset COVID-19. I perioden 16. til 27. mars skulle M/S SuperSpeed 1 opprinnelig ha gjennomgått ordinært dokkeopphold i Danmark, men har grunnet de inntrufne forholdene ligget til kai i Kristiansand

Super Speed 2 - Color Line - Larvik - Hirtshals
Frakt av varer er definert som en samfunnskritisk oppgave. I tillegg til fraktskipet Color Carrier på ruten mellom Kiel og Oslo, og SuperSpeed 2 i rute mellom Larvik og Hirtshals, setter nå Color Line Superspeed 1 inn som rent cargo skip på ettermiddagsavgangen fra Kristiansand kl 1630 i henhold til den ordinære fartsplanen. Retur fra Hirtshals er kl 2115. Color Line styrker godstransporten i en tid da myndighetene har stengt ned all passasjertrafikk mellom Norge, Danmark, Sverige og Tyskland. (Foto: Dag G. Nordsveen / Color Line)

Color Line setter nå M/S SuperSpeed 1 inn som rent cargo skip på ettermiddagsavgangen fra Kristiansand i henhold til den ordinære fartsplanen.  

Trond Kleivdal (bildekilde: color line)

Myndighetene i land i Europa gjør unntak i innreise- og karantenereglene for transport av gods.

Vi har derfor valgt å opprettholde viktige frakttilbud mellom Norge, Tyskland og Danmark, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line.


Tilbudet består av ro-ro fraktskipet M/S Color Carrier som betjener ruten Oslo-Kiel med gods på vanlig måte, samt at M/S SuperSpeed 2 går i sin ordinære rute med godstrafikk mellom Larvik og Hirtshals, og fra fredag 27. mars M/S SuperSpeed 1 med godstrafikk fra Kristiansand.

Fakta om Color Line Cargo

Color Line - Hirtshals havn - Superspeed - Color Line
I 2019 transporterte Color Line vel 360 000 TEU enheter på sine skip mellom Norge, Sverige, Danmark og Tyskland. (Foto: Arild Danielsen/Color Line)
  • Color Line Cargo er en egen forretningsenhet i Color Line, og avdelingen er ansvarlig for frakt av gods på selskapets syv skip på fergerutene til og fra Norge, Sverige, Danmark og Tyskland.
  • I 2019 transporterte Color Line vel 360 000 TEU enheter på sine skip mellom Norge, Sverige, Danmark og Tyskland.
  • I 2019 styrket Color Line frakttilbudet ved å sette ro-ro skipet M/S Color Carrier på ruten mellom Oslo og Kiel. I Kiel er det utviklet en intermodal løsning med et eget godstog i samarbeid med KombiVerkehr som en direkte rute mellom Kiel i Tyskland og Verona i Italia. I tillegg tilbys gods med jernbane til seks andre godsknutepunkt i Europa.
  • I tillegg til trailere med sjåfør kan Color Line Cargo transportere uledsagede trailere, tank-containere, farlig last (IMO) og stor og tung last, samt nye kjøretøy som busser, lastebiler, anleggs- og jordbruksmaskiner på M/S Color Carrier.      
  • I august 2019 lanserte Color Line verdens største plug-in hybridskip, M/S Color Hybrid, på linjen mellom Sandefjord og Strømstad. Med dette økte selskapet kapasiteten på frakt over Ytre Oslofjord, fordi skipet har mulighet til å ta om bord et større volum per år enn skipet, M/S Bohus, som det erstattet.
  • For å sikre effektiv distribusjon av gods tilbyr Color Line spedisjonstjenester, slik at all fortolling og innførsel av tollpliktig gods skjer i henhold til tollbestemmelsene i hvert enkelt land.
Color Line - Hirtshals havn - Superspeed - Color Line
SuperSpeed 1 og SuperSpeed 2 går i trafikk fra Kristiansand og Larvik til og fra Hirtshals. SuperSpeed 1 settes nå inn på ettermiddagsavgangen som rent cargoskip i henhold til den ordinære fartsplanen. (Foto: Color Line)

Les mer om Color Line Cargo HER

Flere relaterte saker finner du HERHERHER og HER

Color Line - Hirtshals havn - Superspeed - Color Line
Virksomheten til Color Line utgjør en vesentlig del av Jyllandskorridoren og forbinder Norge til Danmark og det europeiske kontinentet. (Foto: Chris Olesen / Color Line)

Kommentarer