Strawberrykonsernet omstrukturerer for å samordne håndteringen av hotelleiendommene.

Daniel Stenbäck - Strawberry properties - Nordic Choice Hotels
Daniel Stenbäck (bilde: strawberry properties)

Strawberry samler all eiendomsaktivitet under en ledelse. Daniel Stenbäck blir administrerende direktør i Strawberry Forever og Strawberry Brothers, samt styreleder i Strawberry Properties. Foruten de hel- og deleide hotelleiendommene, vil prosjekt- og forvaltningsselskapet Nordic Property Management inngå i den nye strukturen.

Stenbäck vil fortsatt være en del av konsernledelsen i Nordic Choice Hospitality Group og være ansvarlig for nyetablering og eiendomsutvikling.

– Ved å samle ansvar og ressurser på denne måten, får vi en helhetlig satsning for å skape de beste hotellene for våre kunder, sier Petter Stordalen.

– Nå vil ansvaret for å finne, utvikle og vedlikeholde Nordens beste hotellprodukter med langsiktig perspektiv være organisert under samme ledelse. Dermed sikrer vi effektivitet og gjennomføringskraft på dette viktige området. Daniel Stenbäck har lang hotell- og ledererfaring som gjør at vi er trygge på at han er den beste til å løse denne store oppgaven, sier Torgeir Silseth, administrerende direktør i Nordic Choice Hotels.

Stenbäck tiltrer stillingen 10. august. Hans mangeårige erfaring fra hotellbransjen innebærer blant annet roller som konsernsjef for First Hotels, Senior Vice President for Nordic Hotels & Resorts, administrerende direktør ved Gothia Towers og Clarion Hotel Post, samt lederverv i bransjeorganisasjonen Visita i Vest-Sverige.

– Jeg har takket ja til en utfordrende rolle i en utfordrende tid, men er det ett tidspunkt man skal våge å satse og tenke nytt, så er det nå. Nordic Choice Hotels skal fortsette å vokse, og vi skal fortsette å utvikle vår relasjon til gårdeiere og være aktive partnere når det gjelder å skape attraktive hotell. Nå samler vi oppkjøp, utvikling og forvaltning av alle eiendommene samt kontakt med alle aktørene i en og samme funksjon. Jeg er overbevist om at det kommer til å gi oss som konsern en fordel og styrke, både til å hjelpe oss fortere ut av krisen vi står midt oppe i, men også få oss til å stå enda sterkere i å fortsette og pushe bransjen vår fremover, sier Daniel Stenbäck.

Stenbäck vil fortsatt i være ansvarlig for Strawberry Livings virksomhet som styreleder.

Kommentarer