Flyselskapene DAT (Danish Air Transport) og Widerøe`s Flyveselskap har lagt inn anbud på drift av regionale flyruter i Sør-Norge. Det ble kjent under Samferdselsdepartementets anbudsåpning onsdag 8. april.

DAT har kun lagt inn anbud på ruten Oslo - Røros. (dat.dk/stordflyet.no)

DAT har kun lagt inn anbud på ruten Oslo – Røros. (dat.dk/stordflyet.no)

– Vi tar nå fatt på prosessen med å gå gjennom de innkomne anbudene. Vi tar sikte på å ha beslutningen klar så tidlig som mulig i løpet av høsten, sier statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet.

De aktuelle flyrutene er:

  • Røros — Oslo
  • Førde — Oslo
  • Sogndal — Oslo
  • Sandane — Oslo
  • Sogndal — Bergen
  • Sandane — Bergen
  • Førde — Bergen
  • Ørsta-Volda — Bergen

Widerøe har lagt inn anbud på alle strekninger, mens DAT kun satser på Oslo -Røros.

Rutene til og fra Fagernes og Florø er ikke med i anbudsrunden denne gang. Årsaken er  Fagernesruten er trukket ut av potten, mens rutene til og fra Florø er blitt “kommersielle” DVS. statsøtten er trukket tilbake etter at Widerøe la inn et “0-anbud” forrige gang (2012).

Rutene ble lyst ut i en åpen anbudskonkurranse den 7. mai 2015 der flyselskap i alle EØS-land ble invitert til å levere anbud på drift av til sammen åtte flyruter i Sør-Norge for perioden 1. april 2016 — 31. mars 2020. Gjennom anbudskonkurransen vil det bli tildelt enerett til regional ruteflygning til de flyselskapene som har lavest krav til godtgjørelse fra staten og som ellers oppfyller de kravene som Samferdselsdepartementet har fastsatt for rutedriften. Tildeling vil skje iløpet av høsten og kontraktsperioden startet 1. april 2016.

Kommentarer