DAT skal igjen fly på Florø – ni år etter at selskapet avsluttet sine flyvninger til Vestlandsbyen, mens Widerøe stakk av med de øvrige rutene. Det ble klart da Samferdselsdepartementet tildelte kontraktene på drift av regionale flyruter (minimumstilbudet)

DAT - ATR 42 - Florø - Lufthavn - Sunnfjord - Vestland fylke
DAT- Danish Air Transport vender tilbake til Florø lufthavn (bildet) – ni år etter at selskapet tapte anbudskonkurransen til Widerøe, som dengang leverte inn et såkalt “null-anbud”. DAT opererte FOT-rutene til Florø i ni år – fra 2003 til 2012. (foto: ©otoerres)

– Gjennom tildeling av kontrakter sikrer vi rutetilbudet gjennom sommeren på flere strekninger som er viktige for pasienter, næringsliv og andre reisende på Vestlandet og i Nord-Norge, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsdepartementet lyste 28. mai ut en konkurranse om kjøp av et minimumstilbud på flyrutene Florø–Oslo, Ørsta-Volda–Oslo, Stokmarknes–Bodø, Stokmarknes–Tromsø, Vadsø–Tromsø og Kirkenes–Tromsø. Avtaleperioden er 1. juli 2021 – 30. september 2021. Rutene til/fra Florø, Ørsta-Volda og Stokmarknes tas fra 1. oktober 2021 midlertidig inn den ordinære ordningen med offentlig kjøp av flyruter, de såkalte FOT-rutene.

Samferdselsdepartementet mottok to tilbud innen tilbudsfristen 7. juni. Tildelingen av kontrakter med virkning fra 1. juli 2021 på de utlyste rutene fremgår av tabellen under:

Kontrakter på drift av regionale flyruter (minimumstilbudet) - juni 2021
Kontrakter på drift av regionale flyruter (minimumstilbudet) fra 1. juli til 30. september 2021 (Kilde: Samferdselsdepartementet)

Les også: DAT gjør ikke comeback på Florø – i denne omgang (juni 2016) – DAT tilbake til Florø – dersom næringslivet vil (april 2016)Widerøe justerer pris og frekvens i FlorøRegionale flyruter i Sør-Norge: Widerøe tok storeslem

Kommentarer