Nyåpnede Clarion Hotel Energy i Stavanger har redusert staben med 20 prosent - fra 100 til 80 ansatte. Det skjedde kun få måneder etter åpningen(foto: ©otoerres)

Nyåpnede Clarion Hotel Energy i Stavanger har redusert staben med 20 prosent – fra 100 til 80 ansatte. Det skjedde kun få måneder etter åpningen(foto: ©otoerres)

– Mens hotellene i Bodø og til dels Tromsø maktet å «fylle» store deler av det økte romtilbudet, opplevde «de fire store» nullvekst.

– I Stavanger var det sågar etterspørselsfall, sier Peter Wiederstrøm i Horwath Consulting

I Bodø og Tromsø har beleggsfallet vært stort sammenlignet med november 2013, men her har da også tilbudsveksten vært enorm.

– I Bodø har hotellene maktet å fylle cirka to tredjedeler av den nye kapasiteten, og med en minimal romprisnedgang ble november slett ikke verst, sier Peter Wiederstrøm i Horwath Consulting.

Hotellrombelegg * November 2014

(Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Peter Wiederstrøm, Horwath Consulting) (*) Endring i prosent fra november i fjor til november i år (**) Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren

Tromsø-hotellene fylte noe over halvparten av den nye kapasiteten. Dette kombinert med en romprisnedgang på 4,6 % sendte RevPAR (se definisjon på side 5) ned 15,7 % sammenlignet med november 2013.

Oslo med Fornebu topper to av novemberlistene fra Benchmarking Alliance; RevPAR og rombelegg (se definisjoner på side 5). Dette mye på grunn av kapasitetsøkningene i flere andre byer og de utfordringene dette har skapt på belegget og delvis på rompris. Også Oslo har fått tilført betydelig ny kapasitet (+6,2 %), og her har etterspørselsveksten vært tilnærmet null.

– Denne utviklingen er ikke helt ulik tilsvarende i Bergen og Trondheim med Værnes. De tre største byene i landet opplevde altså nullvekst i etterspørselen, mens tilbudet økte betydelig. I den fjerde, Stavanger, der tilbudet har økt med hele 18,1 %, falt etterspørselen. Så da står vi igjen med en heller laber fasit i våre største hotellbyer, sier Peter Wiederstrøm i Horwath Consulting.

Stavanger-området opplever altså tøffe tider, med meget stor tilførsel av hotellrom i et marked som virker å ha snudd. Når i tillegg prisene faller, blir resultatet ubehagelig for hotelldriverne. Et RevPAR-fall (se definisjon på side 5) på 22,4 % må svi kraftig for flere.

Etterspørselsnedgangen i Stavanger er liten sammenlignet med tilsvarende i Kristiansund. Det ble solgt rundt 30 % færre hotellværelser i november i år sammenlignet med november i fjor!

– Jeg kjenner ikke til detaljene der oppe, men kan vel vanskelig kalle dette noe annet enn dramatiske tall for bransjen. Dette er den fjerde måneden på rad med nedgang, sier Peter Wiederstrøm i Horwath Consulting.

Pilene pekte også nedover i Molde og Ålesund, men der fikk hotelldriverne langt mildere medfart enn kollegene i Kristiansund. Begge endte på 55,5 % i rombelegg, etter fall fra 59,3 % (Ålesund) og 57,2 (Molde) i forhold til november i fjor. Romprisene holdt seg noenlunde i begge disse byene, men etterspørselsfallet på 3 % (Molde) og 6,7 % (Ålesund) sendte losjiinntektene ned betydelig.

Utviklingen i november var svært gledelig for hotelldriverne i Drammen, som topper tabellene for best utvikling i både rompris, rombelegg og (naturlig nok) RevPAR (se definisjon på side 5). Drammen er faktisk den eneste byen som hadde beleggsvekst sist måned.

Nær annen hvert hotellrom stod tomt i Kristiansand i november. RevPAR (se definisjon på side 5) falt med 8,9 %. En lignende utvikling fant også sted ved Gardermoen, men her endte rombelegget på et høyere nivå; 58,6 %.

hoterombelegg utvikling

(Kilde Benchmarking Alliance, bearbeidet av Peter Wiederstrøm, Horwath Consulting) (*) Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom (**) Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren

hotelromprisernovember

Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Peter Wiederstrøm, Horwath Consultin(*) Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom. «Moms» og frokost er altså ikke med. Legger man på ca. NOK 150-200 får man prisen som kunden betaler. (**) Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren

Følgende hotellrompriser* (i NOK) ble oppnådd i november:

Hotellrompriser - wiederstrøm

Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Peter Wiederstrøm, Horwath Consulting(*) Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom. «Moms» og frokost er altså ikke med. Legger man på ca. NOK 150-200 får man prisen som kunden betaler.(**) Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren

Følgende hotellrombelegg* ble oppnådd i november:

Hotellrombelegg - Wiederstrøm

Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Peter Wiederstrøm, Horwath Consulting(*) Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom (**) Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren

Definisjoner:

ROMBELEGG

  • Rombelegget er antallet solgte rom i prosent av antallet tilgjengelige rom.

ROMPRIS

  • Rompriser er i hotellstatistikk-sammenheng losjiomsetning eks. MVA per solgte rom. Frokost og «moms» kommer altså i tillegg, og dette kan i sum dreie seg om NOK 150-200. En «rompris» i statistikken på 900 kan således bety 1.050-1.100 å betale for gjesten/kunden.

REVPAR

  • Revenue per available room. I den norske hotellbransjen oversettes begrepet til losjiomsetning eks. MVA per tilgjengelige rom. Det er mye brukt måltall som gir en viss indikasjon på hotellenes muligheter for lønnsom drift.

Kommentarer