Pir Nord og hele den østre delen av avgangshallen på Avinor Oslo lufthavn stenges fysisk ned inntil videre. Årsaken er lave trafikktall, og antakelsen om at situasjonen vil vare ut 2021.

PIR Nord - Avinor Oslo lufthavn - Gardermoen
Avinor Oslo lufthavns Pir Nord (bildet) og den østre delen av hovedflyplassens avgangshall stenges ned inntil videre på grunn av lave passasjertall (Foto: Avinor/Espen Solli)

– Våre oppdaterte trafikkscenarioer viser at det er nødvendig å gjøre disse grepene nå, sier lufthavndirektør Stine Ramstad Westby.

– Ved å fysisk stenge ned disse arealene kan vi spare kostnader knyttet til vedlikehold, strøm og andre driftskostnader, sier hun.

På grunn av den lave trafikken er det fortsatt god kapasitet. For passasjerene vil dette også kunne gjøre det enklere å finne frem på flyplassen.

Siden mars har stort sett all innsjekking og innlevering av bagasje foregått i den nyere delen av terminalen på Oslo lufthavn. Det har også kun vært benyttet én sikkerhetskontroll. Dette vil fortsette i tiden fremover.

Trafikktallene for uke 46 viser en nedgang i antall passasjerer på Norges hovedflyplass med 86 prosent sammenlignet med tilsvarende uke i 2019. Antall flybevegelser har samtidig gått ned med 60 prosent.

I oktober 2020 ble det besluttet at Oslo lufthavn skal operere på én rullebane frem til sommeren 2021.

Dersom trafikken utvikler seg annerledes enn slik prognosene er i dag vil Avinor Oslo lufthavn kunne gjenåpne denne infrastrukturen igjen.

Flere relaterte saker finner du HER og HER

Kommentarer