Sedan tidigare står det klart att den svenska regeringen med start den 4 januari 2016 inför ansvar för tåg-, buss- och färjeföretag att genomföra ID-kontroller av samtliga resenärer till Sverige. Detta kommer att påverka tågtrafiken över Öresundsbron och det kommer att ta längre tid att resa från Danmark till Sverige.

Öresundstågstrafiken

Från den 4 januari kommer det inte att gå att resa direkt Köpenhamn-Malmö. Alla Öresundståg till Sverige kommer att avgå från Kastrup/Köpenhamns Flygplats och resenärerna måste ta sig till Kastrup med andra tåg som har Kastrup som slutstation, med Metro eller med lokala bussar. Öresundstågen kommer från den 4 januari att köra var 20:e minut och 10-minuterstrafiken i rusningstid är inställd. Som resenär får man räkna med att det kommer att bli trångt ombord på tågen och att restiden från Danmark till Sverige förlängs. Tågen från Sverige mot Danmark påverkas inte av ID-kontrollerna, men kommer att avgå var 20:e minut även i den riktningen.

ID-kontrollerna

ID-kontrollerna kommer att ske i anslutning till Kastrup/Köpenhamns flygplats. Alla resenär som ska resa till Sverige kommer att behöva gå igenom ID-kontrollerna för fortsatt resa till Sverige. Kontrollerna kommer att organiserasas av danska DSB. Exakt hur kontrollerna kommer att genomföras vet vi först efter jul då DSB presenterar sitt upplägg. Alla resenärer från Danmark får räkna med att resan kommer att ta längre tid än normalt.

Gränskontrollerna på Hyllie

Polisens gränskontroller på Hyllie station fortsätter likaså och kommer även fortsättningsvis påverka trafiken mellan Köpenhamn och Malmö. De förseningar som eventuellt uppstår vid Hyllie station regleras på Malmö C genom att ankommande tåg från Kastrup/Köpenhamns flygplats väntar in nästa Öresundstågsavgång. På så sätt regleras förseningen och tågen går i tid från Malmö och för inte med sig ytterligare förseningar in i Skåne och i resten av Öresundstågssystemet. Detta kan innebära att man som resenär får byta tåg på Malmö C och att restiden förlängs.

Pågatågstrafiken

Från den 4 januari körs Pågatågstrafiken från Simrishamn, Ystad och Trelleborg enligt ordinarie tidtabell och alla tåg stannar på stationerna Svågertorp, Hyllie och Triangeln.

Alla resor kommer att vara sökbara i Skånetrafikens reseplanerare från den 30 december och för resor i Danmark se även www.rejseplanen.dk.

Kommentarer