Det blir ingen busstreik. Partene i bussoppgjøret ble torsdag morgen enige om en ny tariffavtale – etter vel åtte timers mekling på overtid.

– Åtte timer på overtid kom vi i mål med et godt resultat for våre medlemmer. Vi løfter ansatte nærmere industrien, og vi har sikret bedring av arbeidsforholdene i bussbransjen, sier Dag-Einar Sivertsen, forhandlingsleder og 2. nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund.

– Dette er et resultat vi kan si oss fornøyd med, som sikrer våre medlemmer en lønnsutvikling på nivå med snittet i industrien, samt at dopauser er på plass, sier Dag-Einar Sivertsen.

Også i Yrkestrafikkforbundet er man glade for at man ble enige.

— Vi har oppnådd en lønnsøkning på cirka 16 000 kroner per 01.04.17. Bussjåførene har også fått en bestemmelse som sier at rutene skal tilrettelegges for toalettbesøk, sier forhandlingssjef i Yrkestrafikkforbundet (YTF) Linda Jæger.

Resultatet gir et generelt tillegg til alle per 1. april på kr. 4,- til alle og fra 1. juli 2016 gis et tillegg til alle på kr. 2,- som kompensasjon for endringer på Frikortbestemmelsen.

— Jeg er fornøyd med at vi klarte å unngå streik – med et brukbart resultat for de ansatte i bussbransjen, sier leder av Fagforbundets forhandlingsdelegasjon, Stein Guldbrandsen.

Dopause på plass

Guldbrandsen trekker spesielt fram bestemmelsene knyttet til pause ved personlige behov, som for eksempel det å kunne gå på do i arbeidstida.

— Vi har eksempler på at sjåfører må sitte fem-seks timer før de kommer seg på do. Det er unødvendig, umenneskelig og går i tillegg ut over sikkerheten, sier Guldbrandsen i Fagforbundet.

Bussjåførene hadde en god lønnsutvikling noen år, men falt ned igjen. De gikk fra 98 prosent til 93,9 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Nå er de tilbake på 97 prosent.

Fra 1. april 2017 gis et reguleringstillegg til bussjåførene, dette kommer i tillegg til det generelle tillegget som gis i 2017.

kilder: ntf, ytf og Fagforbundet.

Kommentarer