DHL Express har lansert Londons første leveringstjeneste for elvebåter, som tar sikte på å lette trengsel og gi en pålitelig og effektiv måte å transportere leveranser over hele hovedstaden. Den innovative tjenesten er introdusert som en del av DHLs forpliktelse til å bruke varierte transportformer for å forbedre tilgangen til urbane områder, og er et viktig skritt mot å utforske bruken av elven til småskala godstransport.

Elvebåt - DHL Express - Themsen - London
Elvebåt fra DHL Express på Themsen. I bakgrunnen kuppelen den kjente St. Paulkatedralen (Bildekilde: DHL Express)

– I år vil vi investere rundt 1 milliard EUR i infrastrukturen vår for å utvide vårt globale nettverk, og ytterligere forbedre kvaliteten vår, sier John Pearson, administrerende direktør i DHL Express.

– I tillegg til fornyelse av vår flyflåte og utvidelse av våre huber og gateways, ser vi kontinuerlig etter innovative løsninger som hjelper oss med å gjøre vår visjon om å “koble mennesker sammen, forbedre liv” til virkelighet. Dette inkluderer også nye transportmåter vi fremmer for å redusere veitrafikk, karbonutslipp og forbedre luftkvaliteten. Elvebåten er en rask, effektiv og pålitelig måte å bruke en for øyeblikket uutnyttet tilgangsvei til London, og det er ett av flere tiltak vi investerer i på vei til nullutslipp i 2050. ”

Elvebåttjenesten, som drives av Thames Clippers Logistics, vil gå daglig klokka 07:30 og transportere pakker til London. Forsendelsene vil bli lastet fra elbiler på elvebåten ved Wandsworth Riverside Quarter Pier, før de reiser i høy hastighet langs Themsen inn i sentrum av London, og legger til ved Bankside Pier for videre levering med sykler.

DHL har allerede bevist effektiviteten av å kombinere land og vannveier gjennom sitt etablerte kanalleveringsnettverk i Amsterdam og Venezia.

Ian Wilson, administrerende direktør i DHL Express UK & Irland sier:

– Fordi trafikk og dårlig luftkvalitet er et økende problem i urbane områder som London, er vi forpliktet til å finne en bedre miks av transportalternativer. Denne nye og unike tjenesten, som kombinerer elektriske kjøretøyer, elvebåter og sykler, skaper rask og effektiv tilgang til hovedstaden.”

Sean Collins, administrerende direktør i Thames Clippers Logistics sier:

– Vi er glade for å kunne legge til rette for denne tjenesten sammen med DHL. Elva er en underutnyttet naturlig transportkilde, og som vi har vist de siste 21 årene med våre passasjertjenester, har elven muligheten til å innovere og utvikle seg – denne nye raske pakkeleveringstjenesten er et godt eksempel på dette. Som virksomhet prøver vi å maksimere bruken av elven som transportmiddel og vil fortsette å redusere overbelastningen på Londons veier. “

Elvebåttjenesten er det siste tilskuddet til GoGreen, DHLs gruppeomfattende miljøvernprogram. GoGreen er hjørnesteinen i DHLs bærekraftsarbeid, og fokuserer på å redusere og unngå utslipp av klimagasser og lokale luftforurensninger. Innenfor dette er Mission 2050, et målrettet arbeid mot en reduksjon av alle logistikkrelaterte utslipp til null innen år 2050.

Kommentarer