DHL Express og flyselskapet SmartLynx Malta har inngått en ny partnerskapsavtale og vil sette inn to modifiserte Airbus A321-200 fraktfly i DHLs europeiske flyflåte. Den nye teknisk avanserte flytypen med smal kropp, øker kapasiteten og møter den økende etterspørselen etter ekspresstransport over hele verden, kombinert med ytterligere forbedring av DHLs CO2-utslipp ved å introdusere de mest drivstoffeffektive flyene med smal kropp i sin klasse.

Airbus A 321-200 - green livery -fraktfly - DHL ExPress - SmartLynx Malta
SmartLynx Malta samarbeider med Express-divisjonen i Deutsche Post DHL Group om to Airbus A321-200 fraktfly (Pressefoto/illustrasjon: smartlynx.aero)

SmartLynx er et selskap i Avia Solutions Group, den største luftfartsgruppen i Sentral- og Øst-Europa, og har lang erfaring med bruk av A321-flytypen. Denne avtalen gir SmartLynx et nytt tilskudd når datterselskapet på Malta inntar flyfraktmarkedet.

– Vi i DHL er stolte av å være den globale bransjepioneren når det gjelder å introdusere nye generasjoner av transformerte fraktfly for markedet, sier Geoff Kehr, Senior Vice President Global Air Fleet Management i DHL Express.

– Det er viktig for vår suksess å kontinuerlig modernisere flåten vår med de mest effektive og pålitelige lasteflyene. Etter å ha ledet an i verden med A330-300P2F-utviklingen og en vellykket implementering, er det bare naturlig at vi følger opp med å legge til den mindre typen A321 i vår globale fraktflyflåte”.

Partnerskapet kommer både som en bekreftelse og anerkjennelse av SmartLynx Maltas status i luftfartsindustrien, og som selskapets bidrag til den økende etterspørselen etter flyfraktkapasitet. Økende etterspørsel etter e-handelsforsendelser og også svært viktige beskyttelses- og medisinske varer krever ekstra luftfraktkapasitet.

Det drivstoffeffektive Airbus A321-200 oppnår overlegen reduksjon i CO2-utslipp sammenlignet med lignende fraktmodeller i samme klasse. Ved å investere i denne flytypen, viser SmartLynx Malta sitt engasjement for å omfavne en fremtid med fokus på renere, mer bærekraftig flyfrakt

Kommentarer