En dedikert gruppe DMC’er (Destination Management Company) har samlet seg under navnet PLUS DMC Group. PLUS DMC Group er et samarbeide mellom unike, velvalgte partnere, som alle er spesialister på det nordiske markedet.

Foran fra venstre: Wenche R. Werner, INBOUND Services, Ole Rasmussen, Panbaltica, Bak fra venstre: Birte Buchwald, B-italian, Jens Blaumeier, PLUS DMC Group, Mia Vizantiadis, EL-VE TOURS. (billedekilde: plusdmc.com)

Den store nyheten i reisebransjen er PLUS DMC Group – Destination Management av lokale nordiske agenter som tenker annerledes, og bidrar med nordisk personale og nordisk mentalitet.

Filosofien bak dette nye nettverket av DMC-partnere er å samarbeide om å bli de aller beste DMC’er for deres kunder i Norden.

– Alle partnere i PLUS DMC Group har fokus på det nordiske markedet, og prioriterer høy kvalitet, god service og setter standarden høyt til fordel for våre nordiske kunder. Derfor er vi den perfekte match for kunder som leter etter en eller flere DMC’er i Europa med en god forståelse av deres mentalitet og behov.»  – Jens Blaumeier, Managing Director for PLUS DMC Group

Å arbeide sammen i et nettverk med en felles høy standard og høye prinsipper levert med en nordisk vinkel, er en drøm som går i oppfyllelse. PLUS DMC Group skaper et felles sted, hvor kvalifiserte partnere kan gjennomføre salgsaktiviteter, dele kunnskap, utvikle seg sammen og samtidig anbefale kunder til partnere, og dermed holde kunderne innenfor gruppen.

PLUS DMC Group skiller seg også fra mange andre DMC’er ved kun å samarbeide med byråer og turoperatører i reisebransjen, noe som gir et klart uttrykk for deres engasjement og felles måte å jobbe på.

Gruppen har som mål å samle de beste europeiske DMC’er, som spesialiserer seg på det nordiske markedet, og skape et sterkt varemerke. De tror på at lokal kompetanse, erfaring og en profesjonell tilgang utgjør den store forskjellen, og garanterer kundene det aller beste fra destinasjonene.

Om

PLUS DMC Group er et nettverk av eierstyrte DMC’er med uovertruffen erfaring på sine respektive destinasjoner. Gruppen består av en Managing Director, et styre av partnere og arbeidsgrupper.

Hver partner betaler en årlig avgift, som er direkte knyttet til hver DMC’s omsetning. Nye partnere vil bli vurderet, så de inngår i den høye standard gruppen vil holde.

PLUS DMC Groups partnere i dag er:

B-italian, EL-VE Tours, INBOUND Services, Panbaltica, og der vil komme flere til.

Kommentarer