Ett ELECTROSTAR-tåg har nyligen tagits i passagerartrafik i Storbritannien efter ombyggnad till batteridrift. Syftet är att i kommersiell trafik testa batteridrift som alternativ till diesel.

(Bombardier.com)

Bombardier Electrostar tåg (Bombardier.com)

Det 185 ton tunga tåget ska köras i batteridrift på sträckor på upp till 60-80 kilometer med en hastighet av upp till 120 km/h. Testprogrammet finansieras av Network Rail, det brittiska Trafikverket, med Bombardier som huvudpartner.

Batteriteknologi för järnväg i storskalig drift har funnits på konceptstadiet sedan 1950-talet, men framstegen har varit små på grund av otillräcklig kapacitet i relation till vikt. Tack vare litium-jon-tekniken finns nu helt andra möjligheter.

Under en konstruktionsfas på endast sju månader i samarbete med bland andra operatören Abellio Greater Anglia har Bombardier anpassat tåget till batteridrift och skapat utrymme under vagnskorgen för litium-jon-batterier. Högspännings- och kommunikationskablage, gängse säkerhetsfunktioner och batterireglage har installerats liksom integrerade drifts- och övervakningssystem. Konstruktionen utnyttjar befintlig strömriktarutrustning för att ladda batterierna och kopplar in batterierna på sträckor där kontaktledning saknas.

Förutom låg ljudnivå och minskad energiförbrukning ger batteridrift möjlighet att trafikera icke elektrifierade linjer utan dieseldrift, exempelvis på mindre linjer som inte lönar sig att elektrifiera. Batteridrivna tåg kan också samtrafikeras med dieseldrivna tåg och på så vis öka kapaciteten och bättre utnyttja befintlig infrastruktur.

Möjlighet finns nu att integrera tekniken i framtida tågprojekt, exempelvis till BOMBARDIER AVENTRA till Crossrail-linjen genom London som öppnar 2018.

Ledningsoberoende elektriska drivsystem är en viktig teknik för framtiden både inom järnväg och inom busstrafik, där Bombardiers PRIMOVE-koncept har en ledarställning. Bombardiers driv- och styrsystemverksamhet i Västerås är världsledande och 20 procent av alla motorvagnståg som rullar i världen har drivsystem som har byggts eller utvecklats i Västerås.

Kommentarer