Parat/Norsk Transportarbeiderforbund og Norsk Industri kom til enighet i forhandlingene på ettermiddagen fredag 1. juli. Dermed er streiken som har rammet norske flyplasser over og drivstoff vil bli levert til flyselskapene som normalt ved Avinors lufthavner.

Dag Falk Petersen (foto: ©otoerres)

Dag Falk Petersen (foto: ©otoerres)

Hos Avinor er man glade for at streiken nå er over:

– Vi er glade for at denne streiken som har rammet flyselskapene og Avinor som tredjepart nå er over og at vi får levert drivstoff som normalt på alle våre lufthavner, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

– Jeg synes flyselskapene har håndtert streiken på en strålende måte og lagt opp logistikken sin for å bli minst mulig påvirket av mangelen på drivstoff på enkelte lufthavner, avslutter Falk-Petersen.

Partene ble idagens mekling enige om å heve minstelønnssatsen med 2,4 prosent og beregningsgrunnlaget for skifttillegg og vakttilleggene med 2,3 prosent fra 2015-nivå.

– Norsk Industri har beveget seg betydelig fra sitt siste tilbud forrige uke, og dagens resultat er svært nær vårt krav for minstelønnsjustering under forrige ukes mekling, sier Lars Johnsen, leder av NTF- Norsk Transportarbeiderforbund i en kommentar.

Parats forhandlingsleder Thomas Lilloe sier løsningen er i overenstemmelse med frontfagsmodellen og retningslinjene i tariffavtalen. Han sier streiken er formelt avsluttet, og arbeidstakerne vil derfor møte på arbeid så fort det lar seg gjøre.

— For oss har dette vært en viktig kamp, og jeg vil benytte muligheten til å rette en stor takk for innsatsen til våre medlemmer som har vært helt avgjørende for å få dette resultatet i havn, sier Thomas Lilloe.

Det kan være noen små innkjøringsproblemer, men Lilloe regner med at leveringen av drivstoff til flyene raskt vil normaliseres.

Forhandlingssjef i Parat, Turid Svendsen, sier hun er glad for at Norsk Industri endelig tok til fornuft.

— Vi har fått innfridd vårt krav om regulering av minstelønn, skift- og vakttillegg basert på lønnsutviklingen på Oljetransportavtalen; et krav Norsk Industri burde ha akseptert under de ordinære forhandlingene. Det kan ikke være slik at lønnsutviklingen på et helt annet tariffområde skal bestemme lønnsutviklingen for arbeidstakere innen oljetransport, sier Svendsen.

Forslaget til ny tariffavtale sendes nå ut til uravstemning med svarfrist 19. august.

kilder:avinor, parat, ntf

Kommentarer