Flyr går bort fra kravet om munnbind om bord for reisende og for selskapets kabinansatte. Avgjørelsen ble tatt etter en grundig vurdering. Fra og med 14. oktober oppheves munnbindkravet på alle selskapets flygninger.  

Flyr - Boeing 737-800 - Design: Unfold
Flyr har valgt flytypen Boeing 737-800. Her med designen til det nye norske flyselskapet. (Illustrasjon: Unfold)

 – Vi velger å følge retningslinjene til norske helsemyndigheter og opphever derfor kravet om bruk av munnbind på alle våre flygninger, sier Bjørn Erik Barman-Jenssen, CGOO i Flyr.

 Bjørn Erik Barman-Jenssen - direktør - Flyr
Bjørn Erik Barman-Jenssen (Photo by Kilian Munch)

– Det blir derfor helt frivillig for våre kabinansatte å bruke munnbind, og det samme vil gjelde for våre gjester ombord, sier Barman-Jenssen. 

Flyr mottok tidligere i oktober My Care sertifisering av DNV, og denne har ligget til grunn for den interne vurderingen når selskapet nå velger å følge norske helsemyndigheters anbefaling mht. bruk av munnbind. Alle øvrige smitteverntiltak forblir uendret. 

Det ligger en grundig evaluering bak beslutningen, som er tatt i nært samarbeid Flyr`s verneombud og fagforeninger.

 Flere nyheter og artikler om Flyr finner du HER

Flyr - My Care - Sertifisering - Munnbind
(kilde: flyr.com)

Kommentarer