Norwegian-aksjen var i fokus i april, med oppkjøpsrykter fra IAG og kursstigning på 77 prosent. Tross kursrally og økt optimisme rundt selskapet dumpet privatpersoner aksjer i flyselskapet for 172 millioner i april.

Private investorer hos nettmegleren Nordnet omsatte aksjer for 8,1 milliarder i april, og netto ble det solgt aksjer for 33,6 millioner kroner. Norsk Hydro troner på toppen som den mest kjøpte aksjen, med et nettokjøp på 59 millioner, mens Norwegian ble nettosolgt for hele 172 millioner kroner.

- Fristelsen for å sikre gevinst etter eventyrlig kursoppgang ble tydeligvis stor for mange. Usikkerheten rundt Norwegian-aksjen har vært stor lenge, og emisjonen på 155 kroner sitter i tillegg friskt i minnet. Det er ingen som vet hva som vil skje med aksjen fremover, og utfallsrommet på oppsiden og nedsiden er stort, så jeg skjønner at mange fristes til å ta gevinst, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet.

Børsmåneden april var øvrig preget av sterke kvartalstall, kursoppgang på over 6 prosent, og ny «all time high» på Oslo Børs. Privatpersoner solgte derimot for første gang i år mer aksjer enn de kjøpte hos nettmegleren.

- Det har vært en sterk børsmåned, godt hjulpet av høye laksepriser og sterk utvikling i oljeprisen. Under uroen og kursfallet i februar og mars kjøpte kundene aksjer, mens de selger nå på «all time high». Mye av grunnen til at vi får et nettosalg i april er på grunn av Norwegian-aksjen, så på et generelt grunnlag har kundene fortsatt et positivt syn på fremtiden, forteller Skar.

Rapporter for første kvartal leder til høy aktivitet blant investorer på børsen, og rapporteringssesongen har vært god så langt. Børslokomotivene Statoil og DnB leverte knalltall, men det er Norsk Hydro og DNB som ble de mest kjøpte aksjene i april.

- Norsk Hydro leverte bedre tall enn ventet, men får fortsatt føle på problemene i Brasil. Mange benyttet kursfallet som en mulighet til å kjøpe. Sanksjoner mot Russland har løftet aluminiumsprisen som i sin tur har vært positivt for Norsk Hydro-aksjen. DnB leverte veldig gode tall for første kvartal, og fremstår som meget solid med potensiale for høyere utbytter fremover. Konsernsjef Rune Bjerke guidet blant annet på senket skatt fra 23 % til 20 % og gode framtidsutsikter, avslutter Nordnetsjefen.

Kommentarer