Egencia, Expediagruppens forretningsreiseselskap er blitt tildelt hoveddelen av reisevolumet i reisebyråkonkurransen utlyst av Direktoratet for forvaltning og ikt, Difi. Anbudsprosessen omfatter reiseaktiviteten til 200 statlige virksomheter. Kontrakten tildeles to forretningsreisebyråer, hvorav Egencia ble rangert som nummer en og får opptil 70 prosent av det totale reisevolumet når avtalen er fullt implementert. Dette vil ta 12 til 24 måneder.

På bildet fra venstre: Carl Moltzau, Anders Lindqvist, Dag Strømnes, Steffen Sutorius, Morten A. Østerholt, Carl Wilhelm Barth, Barbro Bottheim og Kristin Kahrik. (bildekilde: egencia/ hkstrategies.com)

– Dette er den største enkeltavtalen for reisebyråtjenester som noen gang har vært utlyst i det norske markedet. Vi gleder oss til å bistå statlige virksomheter med å gjøre deres reiser enklere, rimeligere og mer digitale, sier Carl Wilhelm Barth, Director of Sales for Egencia Norge.

Leverte godt på alle tildelingskriteriene

I anbudsprosessen fikk Egencia en vektet totalscore på 9,98 av 10 mulige[1]. I begrunnelsen fra Difi legges det blant annet vekt på Egencias intuitive digitale løsninger, meget god produkt- og servicekvalitet, og at Egencia kan vise til konkrete og omfattende innsparingsmuligheter.

– Alle de større forretningsreisebyråene deltok i konkurransen, og alle leverte solide besvarelser. Egencia hadde det beste totaltilbudet, og leverte utfyllende og godt på alle tildelingskriteriene, sier Kjetil Østgård, avdelingsdirektør i Difi.

– Den enkelte virksomheten vil knytte seg til denne avtalen når deres eksisterende avtaler går ut. Det vil si at vi får en gradvis innfasing i løpet av 2018 og frem til og med 2020. Vi er stolte av å ha fått full score fra Difi på blant annet kompetanse, organisering og dedikasjon, og ser frem til å leve opp til de høye forventningene i det daglige arbeidet, sier Carl Moltzau, Director of Account Management i Egencia Norge.

Kommentarer