Nye ferger og helårstransport har sendt passasjertall og markedsandeler i været hos Fjord Line. Onsdag kunne flere års fremgang markeres, da rederiet for første gang rundet en million passasjer på ett år.

Rickard Ternblom (Fjord Line)

Rickard Ternblom (Fjord Line)

For Fjord Line er det en viktig milepæl, når antallet 2015-gjester overstiger en million gjester. Passasjermessig har årets tre første kvartaler vært svært positive for rederiet. Og for første gang i rederiets historie kunne altså Fjord Line ønske gjest nummer en million velkommen om bord 28. oktober.

— Gjennom de siste par årene har Fjord Line satt nye og miljøvennlige skip i drift, vi har fokusert på å skape gode opplevelser for våre gjester, og vi har bygget opp et solid rutenettverk. Passasjertallene viser at de reisende for alvor har fått øynene opp for oss, kommenterer konsernsjef Rickard Ternblom i Fjord Line AS.

På rutene mellom Norge, Danmark og Sverige hadde rederiet en vekst på 32 prosent i antall passasjerer og kjøretøy i de tre første kvartalene i 2015, sammenliknet med samme periode året før. Antall cargo-enheter økte med åtte prosent.

Fremgangen gjennom 2015 har kommet på toppen av at Fjord Line nesten doblet antallet passasjerer fra 2013 til 2014, og den fordeler seg jevnt over alle seilingsrutene.

Fjord Line har også økt sine markedsandeler på alle ruter. Således har Fjord Line i dag en andel på nær 22 prosent i passasjersegmentet og 28 prosent i segmentet for kjøretøyer.

Ternblom understreker at økningen i antallet passasjerer ikke minst skyldes en kjempeinnsats av engasjerte medarbeidere som hver dag møter gjestene med smil og god service.

— Våre medarbeidere skal ha en stor del av æren for at vi har rundet over en million passasjerer i år, sier han.

— Fremgangen er uttrykk for at Fjord Line har maktet å opparbeide en tydeligere og sterkere posisjon i markedet. Det gir et godt fundament for en videre positiv utvikling, konstaterer konsernsjef Rickard Ternblom.

 

Kommentarer