Kvinner utgjør nesten 44 prosent av Emirates ansatte og har vært en viktig del av flyselskapets  suksesshistorie de siste 31 årene. Emirates gir derfor  oppmerksomheten til sine kvinnelige ansatte i anledning den internasjonale kvinnedagen 8. mars. 

Den totale kvinneandelen har økt

Kaptein Nevin Darwish fra Egypt og styrmann Alia Al Muhairi fra De forente arabiske emirater flyr Emirates Airbus A 380 (bilde EK)

Emirates har i dag mer enn 29.000 kvinner fra over 150 nasjoner blant sine ansatte. Emirates kvinnelige ansatte har svært variert bakgrunn og dekker hele spekteret av flyselskapets omfattende drift. Det er over 18.000 kvinnelige kabinansatte, mens 11.000 er representert i tekniske stillinger, så vel som i faglige posisjoner og lederroller.

Nær 2,5 prosent av alle kvinnelige ansatte har lederstillinger, og det er en økning i kvinner som jobber og avanserer i stillinger som tradisjonelt sett har vært mannsdominert. I løpet av det siste tiåret har antall kvinnelige ansatte på Emirates økt i takt med flyselskapets vekst. Kvinneandelen av flyselskapets totale arbeidsstyrke har også økt med seks prosent i samme periode.

Abdulaziz Al Ali, Executive Vice President of Human Resources hos Emirates uttalte:

– Emirates er opptatt av å gi både kvinner og menn like muligheter på arbeidsplassen i alle forretningsfunksjoner. Vi er stolte av våre kvinnelige kolleger og deres enorme bidrag til vekst og suksess for flyselskapet. Vi håper at de kan fortsette å inspirere og være forbilder for jenter og kvinner over hele verden som er interessert i å forfølge en karriere innenfor luftfart.

Fra piloter til flyingeniører, lastledere til flight dispatchers

Den kvinnelige andelen av Emirates cockpitmannskap kommer fra 24 forskjellige nasjoner, og er mellom 20 og 59 år, inkludert pilotkadetter.

Se kaptein Nevin Darwish fra Egypt og styrmann Alia Al Muhairi fra De forente arabiske emirater fly ikoniske Emirates Airbus A380 fra Dubai til Wien.

Kaptein Darwish er den første kvinnen av arabisk opprinnelse til å være kaptein på en Airbus A380, verdens største passasjerfly. Styrmannen Al Muhairi er nå den yngste kvinnelige piloten fra De forente arabiske emirater som betjener et Emirates A380 fly.

I Emirates Engineering jobber kvinner med flyvedlikehold og reparasjoner som ingeniører, mekanikere og teknikere. Kvinner jobber også i andre viktige stillinger i flyvirksomheten; både på rampen som operative ledere, avgangsansvarlige, lastledere og -planleggere, så vel som i operasjonssenteret som flight dispatchers og skiftledere.

Les flere saker om Emirates HER 

Kommentarer